Hizmetlerimiz
Proje Yönetim Ofisi İş Analizi
İş Analizi

İş analizi, bir işin ne olduğu, niçin ve nasıl yapıldığı, iş ihtiyaçları, hedef ve amaçları, o işin yerine getirilmesi için ne gibi bilgi, yetenek ve sorumluluk gerektiğinin saptanmasıdır. Aynı zamanda tüm paydaşların ifade ettikleri ihtiyaçların yanında, bu ihtiyaçların temelindeki gerçek gereksinimlerin ortaya çıkarılması, analiz edilmesi, doğru ve etkin bir iletişimin sağlanmasıdır.

İş analizi, “Ne ve Nasıl? ” sorusunun cevabını arar.

“Ne?” sorusu iş ve paydaş gereksinimlerinin ortaya çıkmasını sağlarken, “Nasıl?” sorusu ise çözüm ve geçiş gereksinimlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu nedenle iş analizi, “Ne?” sorusu ile gereksinimlerin ortaya çıkarılmasının yanında, bunların bir çözüme “Nasıl?” ulaşılabileceğini de belirleyen kilit süreçtir.

Yazılım projelerinde ilk adımımız analiz aşamasıdır. Uzman analist kadromuzla tüm bu soruların cevaplarını bularak, sistemi bir bütün olarak ele aldıktan sonra, sistematik bir şekilde parçalara ayırarak detaylandırırız. Bunu yaparken de etki analizlerinin belirlenmesi için sistemin bütününü göz önünde bulundurarak ilerleriz. Bu şekilde bir yaklaşımla müşteri talebi ve analiz sonucu arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) içinde iş analistlerimizin en önemli görevi; büyük resmi görerek tüm sorulara cevap olmak ve buna uygun metodolojileri araştırmaktır.

Kodlamaya başlamadan önceki aşamada ilk olarak genel bir kapsam çalışması yaparız, bu kapsamla birlikte yazılımın üzerinde çalışacağı donanım bileşenlerini de kapsayacak şekilde sistem analizlerini tamamlarız.

İş Analizi ekibimiz, stratejileri ve hedefleri tanımlayarak, projeler için gereklilikleri ve teknoloji süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Faydaların gerçekleştirilmesi, maliyetten kaçınma, yeni fırsatların belirlenmesi, gerekli yeteneklerin anlaşılması ve organizasyonun modellenmesi önem verdiğimiz parametreler arasındadır.

İş Analizinde Ana Hedeflerimiz;
 • Gereksinimlerin ortaya çıkarılması,
 • Müşterimizin iş ihtiyacının net olarak anlaşılması,
 • Müşterimizin mevcutta işini nasıl yaptığının anlaşılması,
 • Çözüm kapsamının oluşturulması,
 • Projede iş analizi kapsamındaki tüm aktivitelerin belirlenmesi,
 • Müşterimizin yaptığı işleri nasıl daha doğru yapabileceğinin tasarlanması,
 • Müşterimizin isteklerinin belgelendirilmesi,
 • Müşterimizin iş ihtiyaçlarına uygun proje oluşturulması,
 • Gerekli olan iş mimarisinin tasarlanması,
 • Geliştirmenin kontrolünü ve kalitesinin sağlanması,
 • Geliştirme sırası ve sonrasında işlevsel ve detaylı testlerin gerçekleştirilmesi,
 • Geliştirilen ürünün üzerine gelen taleplerin değerlendirilmesi,
 • Müşterimizin iş ihtiyaçlarına göre kısa, orta, uzun vadeli planlar yapılması
Neyasis Teknoloji İş Analizi Rolleri;

İş Gereksinim Analisti: İşlerin nasıl yapıldığını anlamak, süreçlerde gelişim noktalarını belirlemek ve çözüm üretmekle ilgilenirler. Genellikle bir iş kolunda derinlemesine iş bilgisine sahiptirler. Bu rolü üstlenen kişiler yeni fikirler veya değişiklikler için aynı zamanda fizibilite çalışmalarını gerçekleştirirler.

İş Süreçleri Analisti: Organizasyonların mevcut süreçlerini analiz etmekle, tasarlamakla ve uyarlamakla görevlidirler. Süreçlerin mevcut durumunu analiz etme, süreçlerin modellenmesi, dokümantasyonu ve paydaş grupları arasında süreçlerde mutabakat sağlanması konularında yetkili kişilerdir.

İş Zekâsı Analisti (Karar Analisti): İş performanslarının değerlendirmesinde, analiz edilmesinde, veri ve istatistiksel analiz yöntemleri kullanmaktadırlar. Teknoloji desteği ile gerçekleşen iş performansının sürekli değerlendirilmesi ve iş planlarının performans analizi sonuçlarına göre oluşturulmasını sağlarlar.

Sistem Analisti: Bilgi sistemlerinin kullanımı konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bilgi teknolojileri mimarisi, kapasitesi ve yetkinlikleri konusunda derin bilgiye sahiptirler.

Fonksiyonel Analist: Belirli bir teknoloji ürünü fonksiyonları ve kapasiteleri üzerine uzmanlaşmış kişilerdir. Ürünün başka sistemlerle nasıl entegre edileceği ile ilgili çalışmaları yönetirler.

Destek Analisti: Belirli bir teknoloji ürünü fonksiyonları ve kapasiteleri üzerine uzmanlaşmış kişilerdir. Ürünün başka sistemlerle nasıl entegre edileceği ile ilgili çalışmaları yönetirler.

İş Analizi Süreç Akışımız;
 • Arka Plan Bilgilerini Toplama: Bir proje için zemin çalışmasının çoğunun kapsandığı yerdir. Yeni veya mevcut bir projede analist, proje hakkında önemli miktarda arka plan bilgisi toplar.
 • Paydaşları Tanımlama: Bir projedeki paydaşlar, işi yapan, karar veren, gereklilikler ve öncelikleri imzalayanlardır.
 • Proje Hedeflerini Belirleme: Projeye derinlemesine girmeden önce, projeye neden ihtiyaç duyulduğu sorgulanarak ana hedef belirlenir.
 • Seçenekleri Değerlendirme: Hedefe ulaşmak için, mevcut çeşitli seçenekler arasında değerlendirme yapılarak yol belirlenir.
 • Kapsam Tanımı: Proje geliştirme hedeflerinin bir listesi çıkarılır.
 • Teslim Planı: İş analisti ve proje sahibi, gereksinimleri geliştirme ekibine sunmak için ayrıntılı bir zaman çizelgesi oluşturur.
 • Proje Gereksinimlerini Tanımlama: Gereksinimler netleştirilir ve bunlar geliştirme ekibine teslim edilir.
Analizlerimizi gerçekleştirirken gereksinimlerini belli bir kategorizasyon çerçevesinde belirleriz. Bunlar
 • Sistem gereksinimleri,
  • Bir yazılımın gerçekleştirilmesi için, gerekli olan tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarıdır.
 • Yazılım gereksinimleri,
  • Yazılımın ve tasarımın detaylı şekilde açıklanmasıdır. Geliştiricilere yönelik hazırlanan teknik bir dokümandır.
 • Fonksiyonel gereksinimler,
  • Bir sistemin neyi başarması gerektiğini tanımlar. Sistemin ne yapacağını yapısal ve işlevsel olarak ortaya koyar.
 • Fonksiyonel olmayan gereksinimler,
  • Kullanıcı odaklı olma, güvenlik, kalite ve güvence gibi soyut niteliklerini belirleyen gereksinimlerdir. Yazılımlara işlevsellik katmamasına rağmen bu tip gereksinimler özellikle yazılım kalitesi açısından oldukça kritiktir.

Neyasis teknoloji olarak tüm bu adımları projelerimizde uygulayarak, proje gereksinimlerini, paydaşları ve kapsamı netleştirerek ihtiyaca yönelik doğru ürünü, doğru şekilde ve zamanda ortaya çıkarırız.

Ürün teslim edildikten sonra iş analizi süreçlerimiz bir süre daha devam eder. Proje sonunda ortaya konulan çözümün, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek ve yeni fırsatları yakalamak da iş analizi sürecimizin bir parçasıdır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını kabul edebilir, ayarlarınızdan çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.