Hizmetlerimiz
Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

Neyasis Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tedarikçilerimizin tercihleri doğrultusunda sunucuları yurtdışında bulunan uzaktan bağlantı yazılımları kullanılmaktadır. E-posta sunucularımızın yurtdışında bulunduğunu ve bizimle e-posta aracılığı ile kişisel veri paylaşmamanızı beklediğimizi, aramızdaki ticari ilişki dolayısıyla kişisel verilerinizi paylaşmanız gereken durumlarda bunları telefon, faks veya posta yoluyla iletebileceğinizi ayrıca hatırlatırız.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaç(lar)ı ile yurt içindeki tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı grup(lar)ına aktarılır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, Maslak Mahallesi, Meydan Sokak, No:5 Spring Giz Plaza Kat: 17, Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@neyasis.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımını kabul edebilir, ayarlarınızdan çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.